الحكم الايطالي المعروف بتشجيعه للإنتر أنطونيو داماتو

Sarà Antonio Damato l'arbitro della finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì sera tra Juventus e Milan. Guida il quarto uomo, Irrati al VAR.