Marco Fassone, a.d. del Milan, dal Gran galà del...